سایت دانلودی gold021 سلام من یوسف لایقی مهربانی هستم. اولین سایت آموزش کسب در آمد ازر اینترنت مارکنیگ به صورت رایگان بهن زبان فارسی. http://www.gold021.ir 2019-06-19T09:40:05+01:00 text/html 2019-04-07T04:58:38+01:00 www.gold021.ir یوسف لایقی مهربانی ایده ای اول کسب در آمد (سایت فیلم) قسمت اول http://www.gold021.ir/post/24 <div align="center"><img src="http://kend.ir/wp-content/uploads/2016/06/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right">یکی از روش های پر درآمد که میتوانید با کم ترین زحمت و با کمی حوصله و زمان یک سایت فیلم درست کنید.</div><div align="center">.</div><div align="center">.</div><div align="center">.</div><div align="center">.</div><div align="center">.<br></div> text/html 2019-03-29T20:28:18+01:00 www.gold021.ir یوسف لایقی مهربانی سال نو مبارک http://www.gold021.ir/post/23 <div align="center"><img src="https://static.farakav.com/files/pictures/thumb/01188333.jpg" alt="سال نو مبارک" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right">سلام دوستان سال نو را به همه ی شما دوستان گرامی تبریک عرض میکنم و خوش حالیم بعد چند سال باز سایت دوباره فعالیت میکنه و شما دوستان گرامی سایت ما را به عنوان سایت مرجع قرار داده اید.</div><div align="right"><br></div><div align="right">دوستان سایت بعد مدت ها فعالیت خودشو فعال کرده و این بار فقط در زمینه ی کسب درآمد از اینترنت شروع به فعالیت میکند.</div><div align="right"><br></div><div align="right">شرح فعالیت سایت به این شکل میباشد.</div><br> text/html 2019-03-29T18:43:25+01:00 www.gold021.ir یوسف لایقی مهربانی درباره ی سایت http://www.gold021.ir/post/1 <div align="center"><img src="https://bazdeh.org/wp-content/uploads/2017/09/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-1.jpg" alt="" vspace="20" hspace="10" border="0" align="absmiddle"></div><div align="right">آموزش 50 روش کسب درآمد نوین از سایت و اینترنت+بازاریابی.</div><div align="right">برای اولین بار ما سایتی هستیم برای روشن سازی برای کسب در آمد با کمنرین سرمابه و بهترین بازدهی.</div><div align="right">سایت ما 4 ساله شد و 4 سال در کنار هم هستیم.</div><div align="right">معذرت خواهی میکنم برای کم کاری و انتقال سایت ولی دوباره اوج خواهیم گرفت.<br></div>